Začal sa nový Vek

Na našu planétu teraz preniká nový galaktický lúč. Tento lúč obsahuje informačné kódy, ktoré sú nabité novou galaktickou vedomostnou základňou, ktorá zovšeobecňuje synchronicitu. Kalendár 13 mesiacov/28 dní nám poskytuje hlavnú šablónu, ktorá nás uvádza do tohto lúča a otvára dvere do obrovskej ríše synchrónneho poriadku.

Keď si viac uvedomíme synchrónny poriadok, uvedomíme si, že popri našom vnímaní každodenného života sa odohráva viacero “časových línií” alebo realít. Tieto iné línie sú ako paralelné vesmíry, ktoré sa odohrávajú zároveň s naším fyzickým životom v tretej dimenzii. Môžeme do nich vstúpiť pozdvihnutím nášho vedomia z tretej dimenzie do štvrtej/piatej dimenzie a vyššie. Pozdvihnutím našej mysle do vyšších dimenzií sa vedome kontaktujeme na neviditeľnú ríšu našich snov a predstáv, priestoru, kde vznikajú nové svety a kde sa môže čokoľvek stať a všetky veci sa môžu diať súčasne.

Matica 13 mesačného kalendára nám pomáha pristupovať k týmto iným dimenziám tým, že našu myseľ naladíme na umenie a vedu synchronicity. Práve preto sa nazýva aj synchronometer – meradlo synchronicity. Tým, že porozumieme času týmto spôsobom začíname chápať, že čas nie je lineárny, ale radiálny: čas je štvrtý rozmer (smerujúci k piatemu).

Kódy synchrónneho poriadku sú zároveň živou matematickou maticou a zároveň aj celá psychomytická kozmológia. Vytyčujú systém časovej mágie alebo chronomantie: sila, ktorá prináša akýkoľvek čas – minulý alebo budúci – do prítomnosti. Sledovaním denných galaktických podpisov a kódu odklínadiel/afirmácií každý, kto používa 13-mesačný kalendár sa okamžite telepaticky spojí. Tieto kódy pripomínajú našu večnú podstatu, nadčasový stav žijúci mimo hodín.

Nájdite si svoj vlastný galaktický podpis a môžete cítiť denné, týždenné a mesačné vzory, ktoré vás spájajú s matricou synchronicity!

Nezabudnite: Čas je frekvencia synchronicity – a 13 mesačný kalendár je praktický každodenný spôsob, ako aktivovať túto synchronicitu a precítiť tento nový galaktický lúč. Keď sme v rezonancii s týmto lúčom, presne vieme, čo, kedy a ako urobiť, čo treba urobiť – a týmto spôsobom, z okamihu na okamih, deň za dňom, premeníme túto planétu na
skutočné umelecké dielo – raj, z ktorého sa všetci môžu tešiť, ktorý môžu skrášľovať a objavovať!
Vitajte v novom Veku!

Prečo používať kalendár trinástich mesiacov?

Kalendár je šablóna času. Čas je evolúciou vedomia. Každodenné používanie kalendára 13 mesiacov nám pomáha rozvíjať naše vedomie tým, že zvyšujeme svoju frekvenciu z lineárnej umelej časovej matrice, pričom preorientovávame našu myseľ smerom k vyššej, harmonickej realite nášho galaktického poslania.

Význam galaktického časového kalendára 13 mesiacov nespočíva v jeho viditeľnom povrchu, ale skôr v tom, že je prahom alebo dverami, ktoré nám otvárajú cestu k rozsiahlej sieti synchronicity, ktorá je základom všetkých prejavov. Naladením nášho vedomia na túto matricu 13:28 si zvýšime výskyt synchronicity prehĺbením nášho intuitívneho vedomia vzájomnej prepojenosti ľudí a udalostí.

13 mesačný kalendár predstavuje harmonickú časopriestorovú maticu. Štandardom merania je 28-dňový cyklus, ktorý sa nazýva Mesiac, pretože Mesiac obieha okolo Zeme každých 28 dní; tento obeh vykoná každý rok 13-krát.
28 dní je tiež stredom medzi 29,5-dňovou synodickou (lunárnou fázou) a 27,1-dňovým siderickým lunárnym cyklom. Je to teda miera obehu Zeme okolo Slnka pomocou 28-dňového lunárneho štandardu.

To vytvára dokonalú obežnú mieru 13 Mesiacov s 28 dňami, čo je spolu 364 dní alebo 52 dokonalých týždňov po 7 dňoch. Keďže 365. deň nie je žiadnym dňom Mesiaca alebo týždňa, je známy ako “deň mimo čas” – deň na oslavu mieru prostredníctvom kultúry, univerzálneho odpustenia a hesla – čas je umenie!

Čo je Právo Času? 3D a 4D Čas

 
Právo Času je univerzálny princíp a pravidlo. Hovorí, že čas je faktor, ktorý synchronizuje všetko vo vesmíre. Inými slovami, my všetci sa pohybujeme v našich životoch a niekedy prežívame život tak že ide všetko akoby s prúdom a ľahko a niekedy sa prežívame akoby sme s tým prúdom nešli a ide nám to ťažko.Keď sme v prúde, všetko je synchronizované; vtedy sme “zosynchronizovaní” s Právom Času. To je ten prirodzený “PRÚD”.
 
Ako čisto štvor-rozmerný konštrukt, je synchronický poriadok chápaný ako éterický, snový, alebo vysoko štrukturovaný element imaginálneho sveta. Toto však nie je to isté ako molekulárne štruktúry a rozmery priestoru, ktoré definujú tretiu dimenziu(rozmer).
 
Tretí rozmer je koordinovaný konštrukciami lineárneho času, vrátane konštrukcií trvania. V štvrtej dimenzii času konštrukcie trvania majú význam len do tej miery, do akej sú koordinované harmonickými kódmi synchrónneho poriadku. Výrazne obmedzujeme naše vedomie tým, že sa striktne riadime lineárnymi konštrukciami času.
 
Tradičný juliánsky/gregoriánsky kalendár je príkladom konštrukcietrvania v lineárnom čase. Zodpovedá síce trvaniu cyklu obehu Zeme okolo Slnka. Jeho zákonitosti však nie sú úplne zodpovedajúce harmonickému poriadku. Tento kalendár má 52 týždňov, čo je počet ktorý zodpovedá harmonickej frekvencii (7 x 52 = 364 = 13 x 28), ale poradie týždňov nie je v súlade s počtom dní v každom z 12 mesiacov (mesiace majú 28, niekedy 29, 30 alebo 31 dní).
 
Tieto nepravidelnosti posunu dní v týždni a dní v mesiaci majú dlhodobé účinky na myseľ, keď ich prijmeme ako normálne. A k tomu sú ešte aj nelogické názvy mesiacov – september, deviaty mesiac a znamená “7”, október, desiaty mesiac, znamená “8” atď. Podvedomá a vedomé mysle registrujú tieto nepravidelnosti ako “normálne” a v dôsledku toho sa spoločnosť podvedome uzatvára do sebazničujúcich vzorcov neriešiteľnej nepravidelnosti a iracionality.
 
Frekvencia 13:20 je mostom, ktorý nám pomáha vyjsť z hustého priestoru lineárneho času do veľkolepej jednoduchosti a kozmickej mágie prirodzeného času. Kalendár 13 mesiacov je kozmický mechanizmus, ktorý vytvára frekvenciu, ktorá zodpovedá slnečnej frekvencii.
 
Frekvencia 13:28 (13 Mesiacov po 28 dňoch) sa dokonale spája s 13:20 frekvenciou (260-kinový Tzolkin/galaktický kolobeh). Tieto dva cykly spolu vytvárajú cyklus 18 980 dní, teda 52 rokov, počas ktorých sa kombinácia dátumu Mesiaca a kina neopakuje. Tento 52-ročný cyklus sa nazýva slnečno-galaktický cyklus a je mierou Síria B na jeho obežnej dráhe okolo Síria A. Počiatočný dátum tohto kalendára, 26. júl, zodpovedá cyklu heliakického východu Síria.
 

Galaktická Kultúra a Noosféra: To si ty!

 
Úsvit nového času je pred nami a ďalší vývoj Zeme/Noosféra je v plnom prúde – napriek tomu nás čaká ešte veľa práce. Táto práca je však tou najväčšou radosťou! Zvyšovať frekvenciu všetkých našich sestier a bratov a spoločne vytvoriť z planéty Zem lepšie miesto pre VŠETKY BYTOSTI. Nájdite galaktické podpisy svojej rodiny a priateľov a prosím ZDIEĽAJTE tieto informácie.
 
Čím viac sa učíme niečo nové, tým viac sa vyvíjame,
čím viac sa vyvíjame, tým lepšiu planétu Zem pre všetkých urobíme!

13 Mesačný Kalendár – Synchronometer Mieru kde sledujeme dva hlavné cykly 13:28 a 13:20 na stiahnutie tu: