Voľná Energia a Politika

V januárovom čísle časopisu Zem a Vek vyšla skrátená verzia tohto článku. Toto je úplná verzia. (autor)

“Za cenu menšiu ako cena vojny v Iraku by sme mohli mať v tejto krajine navždy voľnú energiu.”
~Robert F. Kennedy Jr., Prejav v Commonwealth Club

“Sme na hranici novej éry energie. Našimi protivníkmi sú veľké peniaze a tí čo robia rozhodnutia v priemyselných konglomerátoch, ktorí sa držia všetkého čo dnes zaručuje zisky a moc. Len veľké skupiny vedomých ľudí budú schopné prekonať túto gigantickú pevnosť.”
~Gottfried Hilscher

Súčasný stav

Vieme, že najvplyvnejšia príležitosť pre pokrok ku riešeniu našich komplexných globálnych problémov leží v premene spôsobu, ktorým ľudská civilizácia generuje a používa energiu. Ekologický, zdravotný a spoločenský dopad súčasných nečistých spôsobov generovania energie je katastrofálny. V stávke je budúcnosť ľudstva a ekosystémov na tejto planéte. Civilizácia postavená na obmedzených zdrojoch nemôže pretrvať.

Je potrebné podnietiť inteligentnú verejnú debatu o tom ako najlepšie uskutočniť rýchly prechod z našej nebezpečnej závislosti na fosílnych palivách a jadrovej energii ku čistým, udržateľným zdrojom energie. Pri $100 miliardových investíciách do alternatívnej energie ročne je čas zastaviť sa a položiť si otázku: čo je skutočná alternatívna energia?

Technológie veternej a slnečnej energie majú svoju rolu, ale hneď za obzorom, úplne ignorované médiami a akademickou vedou, sú iné, oveľa lacnejšie technológie, ktoré nie sú závislé na počasí a mieste, neničia prostredie a môžu naplniť potreby energie celého ľudstva tak dlho ako Zem existuje. Tieto mocné zdroje Novej Energie zahŕňajú zariadenia na energiu nulového bodu, magnetické generátory, pokročilé procesy vodíka a mnohé ďalšie málo známe spôsoby získavania energie.

Ak chceme uskutočniť Herkulovskú úlohu rýchleho presunu od nebezpečnej závislosti na znečisťujúcich technológiách ku čistým, udržateľným zdrojom energie je potrebné vzdelávať všeobecnú verejnosť, investorov, žurnalistov a tvorcov energetickej politiky o nutnosti podporiť vývoj pokročilých energetických technológií, ktoré sa po desaťročia vynárajú z laboratórií a pracovísk vedcov a vynálezcov po celom svete.

Verejnosť potrebuje poznať tieto technológie a požadovať, aby boli zavedené.

Vízia

Aké by boli dôsledky novej energetickej technológie, ktorá by umožnila každému na planéte prístup ku čistej lacnej energii?

Potenciál tohto nevyčerpateľného zdroja energie je obrovský. Samozrejme to kvalitatívne zmení život ľudskej civilizácie ako celku.

Nebude zemepisná lokalizácia zdrojov paliva (ako je dnes na Blízkom Východe), takže boj o ropu ako príčina v pozadí konfliktu a vojny zmizne. Úroveň nepriateľstva vo svete klesne. Znečistenie spôsobené ťažbou a spaľovaním uhľovodíkových palív bude vecou minulosti. Nebezpečné jadrové elektrárne zaniknú ako zbytočné. Ústredné stanice elektrární budú vecou minulosti: elektrická sieť postupne odumrie počas prechodu ku distribuovaným decentralizovaným zariadeniam Novej Energie. Pri použití Novej Energie, ktorá je k dispozícii za každých podmienok na Zemi aj vo Vesmíre sa eliminuje potreba akumulácie nadbytočnej energie pre jej ďalšie použitie.

Lacná energia umožní recyklovanie v nebývalej miere a nedozerné gigantické haldy smetia ktoré teraz špatia krajinu budú premenené na cenné bane zberných surovín. Prostredníctvom objavov, ktoré už boli uskutočnené v poli LENR bude možné odstrániť existujúci jadrový odpad – zredukovať ho na ne-rádioaktívne formy. A šokujúco, ale takmer určite sa stane, že bude možné lacno vyrábať vzácne prvky prostredníctvom LENR reakcií – áno vynorí sa vek “modernej alchýmie”.

Nové poznanie o biológii a medicíne, získané z nových vhľadov na biofyzikálne energie, o ktorých je možné experimentálne dokázať, že sa šíria priestorom (éter), môžu zásadne zlepšiť zdravie. Revolúcia v medicíne už prebieha v niektorých komplementárnych medicínach, ktoré sú teraz dokázané ako účinné.

Lacné odsoľovanie a čerpanie vody spôsobí, že púšte rozkvitnú. Bude mimoriadne lacné kdekoľvek vyrábať čistú pitnú vodu. Poľnohospodárstvo sa zásadne zmení. Potravu bude možné pestovať kdekoľvek – aj v púštnych a polárnych oblastiach – v kompaktných viacúrovňových skleníkoch, v ktorých je prirodzené kúrenie a svietenie vylepšené energiou ľahko a čisto získanou priamo z priestoru. Myšlienka dopravy potravín tisíce míľ sa stane nemysliteľnou, pretože každá komunita si bude pestovať rozmanité výživné potraviny.

So zariadeniami na voľnú energiu sa ľudia môžu odsťahovať von z miest, môžu žiť udržateľným, čistým spôsobom, ktorý je v harmónii s prírodou. Bude možné budovať sebestačné obydlia a spoločnosti kdekoľvek kde je možné priniesť stavebné materiály – v lesoch, na vrchole hôr, na vzdialených ostrovoch, na povrchoch vodných plôch a dokonca na dnách oceánov alebo jazier!

S voľnou energiou človek nie je podriadený tým, ktorí by obmedzovali jeho dopravu obmedzením paliva. Nová Fyzika schválená zariadeniami Novej Energie – založená na konrétnych, opakovateľných experimentálnych výsledkoch, nie na absurdných fantáziách teórií súčasnej zastaralej fyziky hlavného prúdu – dramaticky zvýši jednoduchosť vesmírneho cestovania spôsobmi, ktoré je dnes možné predvídať. Pozemská civilizácia sa rozšíri do Slnečnej Sústavy a ďalej. Staneme sa skutočnou vesmírnou civilizáciou, ktorej osud bude vo hviezdach.

Keď sú ľudia energeticky a potravinovo nezávislí, môžu sa venovať ďalším záležitostiam s kľudnou jasnosťou a nie v strachu zo súdneho dňa. Vo svete so skutočnosťou voľnej energie (bez významných opakovaných nákladov za energiu), sa celé obyvateľstvo sveta stane bohatším. Ľudia budú môcť byť oveľa viac sebestační, nepútaní ku ústredným ovládajúcim autoritám, ktoré dnes vládnu používaniu energie.

Ľudstvu sa tým otvára možnosť vytvoriť úplne nový spôsob života, v ktorom zmiznú pojmy ako núdza, hlad, potreba ťažkej vyčerpávajúcej práce pre zaistenie dôležitých životných potrieb. Ľudia budú mať viac voľného času. V takých podmienkach je možný kvalitatívne nový prerod civilizácie do novej podoby – civilizácie založenej na duchovnom rozvoji, rozsiahlom vedeckom poznaní sveta a seba samého. Tieto nové pohľady na život zmenia ľudské vnímanie o skutočnej podstate nás a bytostí, s ktorými zdieľame túto planétu. Vo Veku Novej Energie je nevyhnutná revolúcia Kopernikovskej veľkosti vo filozofickom názore.

Potláčanie

Existuje naozaj táto možnosť alebo je to vedecká fatamorgana? Ak existuje prečo vedci hlavného prúdu, progresívci a environmentalisti úplne ignorujú túto možnosť, hoci by nás mohla všetkých zachrániť?

Po desaťročia vynálezci a vedci dosahujú pokroky v tejto oblasti, len aby boli zosmiešnení, ignorovaní alebo aktívne potlačení. Rôzne mocenské skupiny vedia, že keby ľudstvo malo k dispozícii neobmedzenú energiu, bolo by prakticky nemožné ovládať a manipulovať ľudí. Krajina, ktorá má dostupnú neobmedzenú energiu môže syntetizovať čokoľvek vrátane atómových prvkov; preto tá krajina nie je vystavená medzinárodnému vydieraniu kvôli požiadavkam na energetické zdroje. Výhliadka na revolúciu riešenia energie je preto potláčaná globálnymi hmotnými záujmami na každom kroku.

Vládnuce mocnosti sa snažia udržať súčasný stav pretože myslia len na finančný zisk a svoje mocenské postavenie. Sme podrobení tými, ktorí si prajú profitovať z našeho stáleho použivania špinavej energie z uhľovodíkových a jadrových palív a ktorí robia všetko čo je v ich silách, aby zabránili tomu, že riešenie novej energie uvidí svetlo dňa. Médiá ju znova míňajú a vedci hlavného prúdu si hovejú v popieraní kvôli strachu z výsmechu. Výsledok je nevedomá aliancia medzi akademickými vedcami a energetickými barónmi a ich politickými a mediálnymi hovorcami.

Je nutné zbaviť sa vlastnej naivity a porozumieť niektoré základné princípy revolučnej práce na voľnej energii a ďalších vnímaných hrozbách pre súčasný stav:

1. Väčšine vedeckých heretikov môžu byť kdekoľvek a kedykoľvek ponúknuté úplatky, je možné sa im vyhrážať, útočiť na nich alebo ich aj zabiť. Sú stovky spôsobov ako niekoho zavraždiť a urobiť, aby to vyzeralo ako samovražda, nehoda alebo náhodný útok. Všetci sme veľmi zraniteľní.
2 .Elementy z vládnucej vrstvy často páchajú tieto činy keď majú pocit, že je ohrozená ich kontrola. Vraždy im prejdú takmer zakaždým bez trestu.
3. Páchatelia dostávajú svoje rozkazy od tieňovej tajnej vlády, ktorá je organizovaná ako Mafia. Ich motív je konsolidácia moci, ktorá sa živí zo záujmov ovládať svetové zdroje, energiu, armádu, obchod s drogami, veľké agrárne podniky, ekonomiku a bankovú infraštruktúru.
4. Väčina ľudí, rozptýlených chlebom a hrami, nepoznajú tieto pravdy alebo sa ich boja a preto popierajú alebo nepodporujú možnosť prelomových riešení ako je voľná energia. Väčšina ľudí radšej lipne na viere, že “štát” robí len to najlepšie pre každého – to je detinský rámec mysle, kvôli ktorému prehliadajú mnohé zlá… myslieť mimo tohto utešujúceho rámca je pre ľudí príliš desivé, a vyžadovalo by to, aby prevzali zodpovednosť za to čo sa deje v ich životoch a udalosti, ktoré sa odohrávajú okolo nich.
5. Prekonať túto tyraniu a budovať svet mieru a hojnosti budeme schopní len vo veľkých počtoch. To znamená, že by sme namali očakávať že nám vedci hlavného prúdu alebo obchodné záujmy požehnajú doručenie hotových produktov.

Veda

Kvantová mechanika objavila že prázdny priestor nie je prázdny a že je plný energie. Je možné využiť túto energiu na poskytnutie elektriny a nahradiť náš energetický priemysel?

Sú závažné dôkazy, že vedci od čias Teslu vedeli o tejto energii, ale že jej existencia a potenciálne využitie boli a sú zastrašované a skutočne potlačené počas uplynulého pol storočia alebo viac.

Voľná energia podrobuje odborníkov, ktorí sú vyučení len v konvenčnej fyzike veľmi tvrdej skúške, pretože spôsob jej fungovania nie je vysvetliteľný súčasným stavom oficiálne prijatého poznania fyziky alebo prinajlepšom len čiastočne vysvetliteľný. Avšak aj vyučený odborník by mal zostať slobodný a nezávislý v jeho myslení a mal by sa vyhnúť obmedzeniu dočasným rámcom verejne prijatého poznania v akejkoľvek vede.

Poznanie v knihách v ktorejkoľvek dobe nie je nesprávne, ale je neúplné a preto umožňuje odvodiť nesprávne závery. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že to čo sa označuje ako vedecké “zákony” sú len najlepšie fungujúce teórie v súčasnej dobe a je prakticky isté, že tie “zákony” bude treba vylepšiť a rozšíriť keď budú uskutočnené ďalšie vedecké pozorovania a objavené ďalšie fakty.

V prírode nie sú zákony, len správania a vzory. Vyzerá to tak, že ak niekto nazve niečo zákonom, je to preto, že nedokázal nájsť situáciu, kde sa to, čo očakáva, nestane. Aj keď často je to len preto, aby ostatných donútil predstierať, že tie “zákony” sú absolútne a je nemožné ich porušiť. Toto mnohým ľuďom bráni v tom aby sa o niečo začali snažiť, keď už dopredu “vedia”, že to je nemožné… Vyzerá to ako dôsledok ľudskej túžby nájsť niečo pevné čoho by sa mohol človek chytiť. Niektorí ľudia majú náboženstvo a iní majú svoje nemenné fyzikálne zákony.

Zdá sa že všetci máme predsudky voči našim vlastným hlboko zakoreneným presvedčeniam o bežnom, bezpečnom a štruktúrovanom. Žiadna téma sa nejaví viac kontroverzná ako motiv strážiť brány vytúžených “zákonov” vedy, o ktorých vieme, že sú to len teórie, ktoré platia pre obmedzený rozsah podmienok. Keď príde na paradigmy a svetonázory, inštitucionálni vedci sú medzi poslednými, ktorí objímu inovatívne predstavy.

Zaujímavý jav vedeckého popierania počas dejín zabránil kolegom Galilea pozrieť sa cez jeho ďalekohľad, alebo spôsobil že Francúzska Akadémia Vied poprela existenciu meteoritov, a aj dnes akadémia potláča vedcov ochotných skúmať témy, ktoré sú pre akademický establišment tabu. Vo svojom klasickom texte Štruktúra Vedeckých Revolúcií Thomas Kuhn jasne ukázal, že vedci môžu byť veľmi nevedeckí, keď ich vlasté názory na svet ohrozujú kolegovia.

Pred vyše storočím dvaja neznámi mechanici bicyklov z Dayton, Ohio, USA, leteli na prvom lietadle. Jeden by si pomyslel, že táto udalosť, a mnohé nasledujúce, budú ohlásené a oslavované po celom svete. Neboli. Jedného novinára z novín v domovskom meste bratov Wrightovcov prepustili z jeho postavenia za oznámenie takého kacírstva. Viac ako o rok neskôr Scientific American uverejnil úvodník, kde vyvrátil celú vec tým, že noviny neoznámili ich opakované lety. To je problém typu vajce a sliepka: Vedci neverili ničomu čo nebolo zverejnené, ale nebolo to zverejnené preto, že to neprijal žiadny redaktor hlavného prúdu ani vedec. Trvalo päť rokov, než sa úspechy Wrightovcov stali “vierohodné” napriek tisícom očitých svedkov niekoľkých letov. Kúzlo popierania poľavilo keď prezident Theodore Roosevelt objednal oficiálne testovacie lety v 1908.

Naša doba nie je iná, ale stávky sú vyššie. Teraz ide o voľnú energiu a prežitie na planéte. Stovky nezávislých experimentov v širokom rozsahu konceptov novej energie boli úspešné, ale v masovej kultúre okrem Internetu zostávajú neohlásené a nepodporené. Ktorékoľvek z nich by mohli zmeniť svet. Keby dostali správnu verejnú podporu. obnoviteľné, čisté, lacné, kompaktné a hojné napájacie zdroje a palivové články by mohli byť čoskoro dostupné.

Z vývoja letectva sa môžeme poučiť ďalšiu lekciu. Aj keď Wrightovci a mnohí ďalší opakovane lietali na začiatku 19. storočia, podpora pre technológiu čakala do 1. svetovej vojny v 1914. To isté sa udialo s uvedením jadrovej energie počas 2. svetovej vojny: technológie poháňa vojenské použitie.

Voľna energia, anti-gravitácia a ďalšie pokročilé technológie novej fyziky už existujú, ale sú skryté v “čiernych” vojenských a vládnych programoch. Táto technológia je príliš dôležitá aby sme ju ponechali napospas vojensko priemyselnému komplexu. Potrebujeme umožniť slobodnú a otvorenú diskusiu o najlepších voľbách. Musíme minimalizovať budovanie impéria a vojenské utajenie.

Priemyselné potláčanie

Kapitalizmus obmedzuje výskum viac ako čokoľvek iné. Vedci a výskumníci nemôžu robiť nič bez toho, aby žobrali o peniaze. Ak to čo chcú skúmať ohrozuje zisky, peniaze nedostanú. Kapitalizmus zabraňuje prielomom vo vede. Sloboda a hojnosť pre všetkých nie je dobrá pre vykorisťovanie.

Ľudia sveta musia vedieť, že ropné spoločnosti sa stali nepriateľom ľudstva. Utajujú a potláčajú technológie, ktoré by mohli zachrániť planétu a odstrániť chudobu a utrpenie. Vedúci ropného priemyslu a inžinierskych sietí vo všeobecnosti nechcú, aby prišla voľná energia. General Motors nechceli elektrické autá a inovatívne batérie a tak pochovali patent. Farmaceutické spoločnosti a lekári nechcú, aby ich zisky skončil zázračný liek. Banky a poisťovne nechcú riešiť žiadnu veľkú zmenu. V každom z prípadov vníma multimiliardový hmotný záujem hrozbu svojmu vlastnému blahu.

Tajné konzorcium elitných rodín a organizácií nemilosrdne potláča vynálezcov voľnej energie celé storočie, vrátane priamych vrážd. Gary Vesperman v knihe Potláčanie Energetických vynálezov zhrnul 96 prípadov.

Potláčanie Vládou USA

Revolučné vynálezy ktoré by priniesli Všeobecný Mier, Zdravie a Blahobyt by narušili súčasný globálny socio-politicko-ekonomický systém, sú preto považované za hrozbu pre peňažný systém a štát a sú zakázané. Reakcia vlády USA na akýkoľvek náznak úspechu vynálezcov Novej Energie je takmer vždy razia ozbrojených FBI alebo SWAT tímov v ich laboratóriách, ktoré skonfiškujú (ukradnú) vybavenie a vydajú príkaz na utajenie, aby vynálezcov umlčali. Vynálezcovia takýchto zariadení majú zakázanú ďalšiu činnosť alebo zdieľanie informácií a sú umlčaní pod hrozbou väzenia.

Federácia Amerických Vedcov (FAS) poskytuje vedecké analýzy a riešenia pre ochranu proti katastrofickým hrozbám národnej a medzinárodnej bezpečnosti. Projekt Vládneho Utajenia FAS pracuje na znížení rozsahu oficiálneho utajenia a podpore verejného prístupu ku informáciám týkajúcim sa národnej bezpečnosti, snahou o reformu politík utajenia a odtajnenia národnej bezpečnosti.

Podľa správy FAS z 31. Októbra 2018 bol počet patentových žiadostí, ktoré boli predmetom “príkazu na utajenie” na základe Zákona o Utajení Vynálezov z 1951 najvyšší za posledné dve desaťročia. Vždy keď je objavenie nového vynálezu považované za “škodlivé pre národnú bezpečnosť”, môže byť na patentovú žiadosť uvalený príkaz na utajenie, čo bráni jeho verejnému odhaleniu a blokuje vydanie patentu. Zdá sa, že väčšina zakázaných vynálezov sa týka technológií, ktoré majú vojenské využitie. Ale súčasné kritériá používané pri rozhodované nie sú verejné, takže skutočný rozsah utajenia vynálezov nie je verejne známy.

Na konci fiškálneho roku 2018 bolo vydaných 5,792 príkazov na utajenie. Medzi inými sú vydané tieto príkazy aj na súkromných vynálezcov (t.j. nie vládnych zamestnancov alebo dodávateľov) a tieto príkazy utajenia sú ústavne podozrivou kategóriou, pretože zahŕňajú obmedzenie prejavu slova súkromného občana alebo podniku.

Výkonný Prezident FAS Steven Aftergood poukazuje na príklad, ktorý ilustruje problémy so súčasným režimom utajenia vynálezov. V pôvodne utajenom dokumente z 1971 odhaľuje, že Armáda, Vzdušné sily a NASA všetky považovali “solárne fotovoltaické generátory” za hodné obmedzenia. “Aj keď tieto by mohli mať potencionálne vojenské uplatnenie pre vesmírne systémy, zjavne tiež mohli mať významné nevojenské použitie”, hovorí Aftergood.

Médiá

Potláčaním príbehov alebo ich odsunutím na internet alebo do bulváru, hodením tohto všetkého do jedného vreca s názvom “konšpiračné teórie”, sa médiá zbavili svojej zodpovednosti hlásiť pravdu. Takmer všetky pôsobia pod prísnymi pokynmi o tom čo zisťovať a čo nezisťovať. Sú to tesnopisci lží a vyhlásení svojich korporátnych pánov. Voľná energia, zázračné lieky a UFO sú veľké správy, ale sú ignorované , kvôli strachu zo straty dôveryhodnosti a cenzúre vydavateľov, sietí, kde vláda a iní ťahajú za šnúrky peňazí a moci.

Zdá sa, že dôveryhodnosť je jednoducho fantázia ktorú vytvárajú médiá, akademici, politici a korporátne záujmy. Je smutná skutočnosť, že hlásne trúby médií hlavného prúdu ako CNN a New York Times musia niečo uznať, aby to získalo dôveryhodnosť. Ale médiá hlavného prúdu sú úplne ovládané spravodajskými agentúrami a mocnými korporáciami ako nástroje programovania myslí más tak, aby to najviac vyhovovalo záujmom ich vlastníkov.

Autoritatívne postavy (ako vláda) aktívne cenzúrujú informácie a označujú určité publikácie ktoré sa venujú kontroverzným záležitostim za “falošné správy” jednoducho preto, že ohrozujú korporátne, politické a elitistické agendy. To isté platí pre internetové médiá hlavného prúdu ako google, facebook, wikipedia alebo rôzne “autority na pravdu” ako snopes alebo factcheck.

Verejnosť

Toto je pravdepodobne najväčší faktor. Nová energia prináša paradigmu hojnosti a vedomie ľudí stále zotrváva v paradigme nedostatku. Trpíme nedostatkom vízie, sme pohodlní a chamtiví. Každý chce len kúpiť niečo čo už je hotové a vynálezcovia chcú zbohatnúť a odísť do dôchodku. Toto sú veci, ktoré nám bránia v tom, aby sa voľná energia rozšírila.

Na určitej úrovni podvedome nechceme voľnú energiu. Bojíme sa. Väčšina z nás upadá do tradičných predsudkov voči obnoviteľnej energii, ku solárnej a veternej energii. Zdá sa, že ľudia chcú poprieť dôveryhodnosť a uskutočniteľnosť veľkých prielomov zo strachu zo zmeny alebo z potenciálu vojnového alebo nadmerného používania nových vynálezov.

Žiaľ vládnuce orgány, ktoré by mali byť zodpovedné za blaho ľudí, pracujú príliš často z cieľom urobiť život viac a viac náročným a znemožniť každý slobodný duchovný vývoj. namiesto použitia úspechov vedy a technológie v prospech a zachovanie všetkých foriem života, sú tieto bezstarostne a nezodpovedne zneužívané na ničenie a zabíjanie a tak ich zmenia na kliatbu pre ľudstvo.

Na zmenu tohto vývoj novej technológie nestačí aj keby bola najekologickejšia a najgeniálnejšia. Na zmenu tohto súčasného stavu musíme vstúpiť hlbšie, ku základnej príčine tohto zla a tým je spôsob myslenia človeka, jeho stav mysle. Je potrebné aby sme konali spravodlivo, milovali a kráčali múdro pred našim Stvoriteľom.

Len kolektívne uvedomie môže dostať kultúru z popierania. Voláme po vytvorení hnutia, aby žiadalo výskum a zavedenie nových energetických technológií, ktoré zásadne premenia našu globálnu ekonomiku poskytnutím neobmedzenej energie každému na Zemi, drasticky znížia globálnu chudobu a umožnia vzostup chudobných národov, ochránia naše prostredie zdrojmi energie, ktoré neznečisťujú, skončia politické a vojenské spory o obmedzené zdroje a prinesú svetový mier, stabilitu a ekonomickú spravodlivosť. Toto všetko je možné, ale stane sa to len ak to bude požadovať dosť ľudí.

Mgr. Patrick Sirel Khatim

Dr. Brian O’Leary: The Energy Solution Revolution
Joel Garbon & Jeane Manning: Breakthrough Power
https://www.infinite-energy.com/
http://www.newenergymovement.org/

1 thought on “Voľná Energia a Politika”

Leave a Reply to MuDr-lant Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *