Vimana je dobrovoľné združenie vedomých bytostí

Patrick Sirel Khatim

Je to na nás.
Je to na mne a

je to na Tebe.

Osvetová činnosť

egopolitika / geopolitka / exopolitika

morálna technológia, čistota a udržateľnosť, paradigma hojnosti a slobody, nová energia, sebestačné spoločenstvá, zdravá výživa, galaktický kontakt,

Tony Krištof

Pôsty
Sauna
M10

STK 13:28 Fitness(intuitívny telocvik)

Príroda – Matematika – Život

Galaktický Dizajn Človeka, Inovácia Mysle, Vigesimálna matematika, galaktické výpravy, ce5, game over 12:60